Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnižim tehničkim kriterijumima

Poštovana gospodo,

U službenom glasniku BiH broj 9, od 06.02.2012. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila.

Tekst Odluke možete preuzeti sa ovog linka: