Uputstvo o sprovođenju postupka homologacije tipa djelova, uređaja i opreme vozila

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je propisano da motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji BiH, kao i njihovi dijelovi, uređaji i oprema, prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama, moraju da odgovaraju propisima u BiH i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u BiH.

Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila propisano je da vozila, dijelovi, uređaji i oprema vozila koji se uvoze u BiH moraju biti podvrgnuti homologaciji u skladu sa odredbama ovog pravilnika i tehničkim specifikacijama da bi mogla biti uvozno ocarinjena, a vozila, dijelovi i uređaji i oprema koji su proizvedeni u BiH moraju biti podvrgnuta utvrđivanju usklađenosti u skladu sa odredbama ovog pravilnika prije stavljanja na tržište ili njihove prve registracije u BiH.

Homologacija tiipova dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH počinje 01.09.2019. godine, u skladu sa Uputstvom o provođenju postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila („Sl.glasnik BiH“ br. 56/19).

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566356

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner