Najave

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obuku novim kadrova, 50. ciklus, kao i obavještenje o obnovu licenci za kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 01. mjesecu 2022. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 11. mjesecu 2021. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obuku novim kadrova, 49. ciklus, kao i za obnovu o licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 09. mjesecu 2021. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 08. mjesecu 2021. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 06. mjesecu 2021. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 02. mjesecu 2021. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 11. i 12. mjesecu 2020. godine. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku 48 ciklus. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 9. i 10. mjesecu. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas da ispit za obnovu licenci koji smo planirali za 20.03.2020. godine, u prostorijama Panevropskog univerziteta Apeiron, odgađamo do daljnjeg, a zbog situacije u vezi Korona virusa.

Naknadno ćemo vas obavjestiti o terminima za obnovu licenci.  

 

S poštovanjem,

 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 3. i 4. mjesecu. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas o izmjeni prethodno objavljenih termina obuke i ispita, više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 1. i 2. mjesecu. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 11 i 12. mjesecu. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 

Poštovana gospodo,

Administrativno tijelo za poslove homologacije organizuje sasanke sa uvoznicima i proizvođačima dijelova, uređaja i opreme za vozila u BiH. Više informacija u dokumentima:

• Obavještenje o sastancima sa uvoznicima i proizvođačima dijelova, uređaja i opreme za vozila u BiH

• Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojednačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa

• Obrazac homologacijskog odobrenja za sjedalice

• Obrazac homologacijskog odobrenja za pneumatike


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 8. i 9. mjesecu. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 8. i 9. mjesecu. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku. Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Pošrovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje o obnovi licence za kadrove na poslovima pojedinačne homologacije. Više informacija u slejdećim dokumentima:

S poštovanjem,

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obuku kandidata iz oblasti pojedinačne homologacije u 2. mjesecu. Takođe, obavještavamo vas o obuci koja će se održati. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obuku kandidata iz oblasti pojedinačne homologacije u 11. mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 12. mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 10. mjesecu. Takođe, dostavljamo vam obavještenje za obuku u 9. mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 9 mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 6. mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije u 4. mjesecu. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate, iz oblasti pojedinačne homologacije. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 

Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate kojima ističe licenca u 01. mjesecu 2018. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate kojima ističe licenca u 12. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacije

  


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obuku i obnovu licence kandidate kojima ističe licenca u 11. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije. Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

 Administrativno tijelo za poslove homologacije

 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence kandidate kojima ističe licenca u 10. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem 

Administrativno tijelo za poslove homologacijePoštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 8. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:   

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 6. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije, kao i poziv za 34. ciklus obuke:Više informacija u dokumentima:  

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 4. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

 U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 30 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

 U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 1. i 2. mjesecu 2017. godine ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 32 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, tako i za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 12. mjesecu ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima: 

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 31 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 10 mjesecu ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 30 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, tako i za obnovu licence za kandidate kojima ističe licenca u 9 mjesecu ove godine, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 29 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju povodom ispita za obnovu licence 04.07.2016. god. u oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju povodom ispita za obnovu licence u oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 28 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju povodom ispita za obnovu licence u oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo, Obavještavao vas da je Ministrastvo komunikacija i trasnporta BiH objavilo u Službenom glasniku BiH broj 017/16, Odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa.Odluku možete preuzeti na ovom sajtu pod propisi.

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju povodom ispita za obnovu licence u oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 27 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti pojedinačne homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 26 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 25 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas da ćemo komisijski nadzor nad radom tehničkih servisa za homologaciju obaviti neposrednim pregledom na licu mjesta prema posebno sačinjenom rasporedu u periodu od 07-25.09.2015. godine. Komisiju će činiti predstavnici Administrativnog tijela za poslove homologacije i predstavnik MKT.Više informacija u dokumentu:

Članovi komisije će izvrsiti međusobnu koordinaciju i redosiijed obilaska servisa.S poštovanjemAdministrativno tijelo za poslove homologacije 


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 24 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 23 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 22 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 21 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 20 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije 


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za ispit za relicenciranje kadrova u 10 mjesecu 2014. godine, prijavu za ispit kao i mape lokacija održavanja ispita.Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 19 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i kontroli tehničkih servisa za poslove pojedinačne homologacije:

Više informacija u dokumentu:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 18 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

Administrativno tijelo za poslove homologacije organizuje 17 ciklus obuke za poslove pojedinačne homologacije, koji će se održati u prostorijama "Centar-motor" doo, Trnska 197a, u Širokom Brijegu, dana 28.05.2014 sa početkom u 10.00 časova. Obuka će se održati u trajanju od dva dana, a po potrebi se može i produžiti. Ispit za sticanje licence za kandidate koji su uspješno završili obuku će se održati dana 05.06.2014. u prostorijama "EiB Internationale a.d. - Centar za motorna vozila" Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića 14 sa početkom u 11 časova. U prilogu vam dostavljamo prijave za obuku i za ispit:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 15 ciklus obuke i ispit za nove kadrova:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 15 ciklus obuke i ispit za nove kadrova:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za 14 ciklus obuke i ispit za nove kadrova, kao i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas da "F-Autocentar SA" d.o.o. nije više ovlašćeni zastupnik za vozila marke MAZDA u procesu homologacije.

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje kao i dokumentaciju za novi 13 ciklus obuke i ispit koji će se održati 16.11.2013. u 11.00 časova u prostorijama "EIB Internationale a.d. - Centar za motorna vozila" za nove kadrova, iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za novi 12 ciklus obuke i ispita za nove kadrova, iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo izmjenu obavještenje o pomjerenom terminu za 11. ciklus obuke i ispita za nove kadrova, ali i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za novi 11 ciklus obuke i ispita za nove kadrova, ali i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prostorijama EIB INTERNATIONALE a.d. će se u periodu od 03-05.07.2013. održati obuka za nove kandidate i za kandidate za relicenciranje za poslove homologacije vozila, sa početkom od 10 časova.Ispit za kandidate će se održati u subotu 06.07.2013. sa početkom od 11 časova.S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za obuku i ispit za nove kadrova i relicenciranje postojećih kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje i dokumentaciju za VIII ciklus edukaciju kadrova iz oblasti homologacije:

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas da je firma "Gumma M doo" ovlašćeni zastupnik za marke Renault i Dacia u procesu homologacije, umjesto firme "Bunjo doo". Informacije o ovlašćenom zastupniku možete pronaći u Spisku ovlašćenih zastupnika proizvođaača na ovoj stranici.

S poštovanjem

Konzorcijum za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za ispit za relicenciranje kadrova, prijavu za ispit kao i mape lokacija održavanja ispita.

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljam dokumentaciju VII ciklusa edukacije kandidata za poslove homologacije vozila.

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 Poštovana gospodo,

U prilogu vam dostavljamo obavještenje za ispit za relicenciranje kadrova, prijavu za ispit kao i mape lokacija održavanja ispita.

Više informacija u dokumentima:

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 “Poštovani,

Obavještavamo vas da ćemo komisijski nadzor nad radom tehničkih servisa za homologaciju obaviti neposrednim pregledom na licu mjesta prema posebno sačinjenom rasporedu u periodu od 04-30 septembra 2012. Komisiju će činiti predstavnici članica Konzorcijuma i predstavnik MKT.

Članovi komisije će izvrsiti međusobnu koordinaciju i redosiijed obilaska servisa.

S poštovanjem

Administrativno tijelo za poslove homologacije


 

Poštovani,

Obavještavamo vas da će se u cilju ostvarivanja permanentne saradnje i razmjene iskustva na unapređenju sistema homologacije vozila, održati sastanak 31.05.2012. godine u Banja Luci, u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske, ulica Đure Daničića 1/II, sa početkom u 12,00 časova za tehničke servise, i u 13,00 časova za ovlašćene zastupnike proizvođača.

Linkovi za preuzimanje poziva sa dnevnim redom su:

• Poziv na sastanak - Tehnički servisi

• Poziv na sastanak - Zastupnici

Lokacija Privredne komore Republike Srpske je ulica Đure Daničića 1/II, prikazana na mapi Banjaluke, na slici dolje: