Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije

Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije vozila sastoji se od uputstva i primjera uplate naknade za podnositelja zahtijeva Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u postupku homologacije pojedinačnog vozila. 

Na linkovima dolje navedenim nalazi se informacija o novim uplatnim računima. Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

 Novi uplatni računi za administrativne takse i naknade koje se uplaćuju na jedinstveni račun trezora BiH u postupku homologacije

 Izmjenjena i dopunjena Instrukcija o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije