NAREDBE O HOMOLOGACIJI

Naredbe o homologaciji predstavljaju zvanični dokument kojim se stavljaju na snagu ECE pravilnici Ekonomske komisije za Evropu, Organizacije Ujedinjenih nacija, sa svojim važećim izmjenama i dopunama koje je prihvatila i primjenjuje Bosna i Hercegovina, donesenim na osnovu Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

Naredbe o homologaciji