O NAMA

Administrativno tijelo za poslove homologacije Bosne i Hrercegovine (tijelo za homologaciju) predstavlja Konzorcijum sastavljen od tri Konzorta. Nosilac Konzorcijuma je AD „EIB Internationale“ PJ „Centar za motorna vozila“ Banja Luka, a članovi su „Institut za saobraćaj i komunikacije“ doo Sarajevo i „Centar motor“ doo Široki Brijeg.

Administrativno tijelo za poslove homologacije je zaduženo za uspostavljanje, organizovanje, provođenje, razvoj i nadzor sistema homologacije u BiH. Obaveze tijela su definisane Ugovorom o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme, koji je 04.12.2009. potpisan između Ministarstva komunikacija i transporta BiH i članica Konzorcijuma i Aneksom ugovora potpisanom .

U cilju efikasnijeg rada, članovi Konzorcijuma su se dogovorili da zajedničke poslovne funkcije obavlja „Centar za motorna vozila“ Banja Luka, poslove homologacije tipa vozila obavlja „Institut za saobraćaj i komunikacije“ Sarajevo a poslove homologacije pojedinačnog vozila obavlja „Centar motor“ Široki Brijeg.

Molimo vas da sva pitanja, zamjerke i molbe vezane za proces provođenja homologacije dostavite na dolje navedene adrese a mi ćemo se potruditi da Vam u najkraćem mogućem roku izađemo u susret i odgovorimo na vaša pitanja.

ADMINISTRATIVNO TIJELO ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI HOMOLOGACIJE:

AD "EIB Internationale" Banja Luka – nosioc konzorcijuma

Skendera Kulenovića 14, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 211 212

Fax: +387 51 212 563

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.eib-cmv.com

 

"Centar motor" d.o.o. - konzort

Trnska cesta 197 a, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 702 950

Fax: + 387 39 700 191

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.centar-motor.com

 

"Institut za saobraćaj i komunikacije" doo Sarajevo - konzort

Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 408 830

Fax:+ 387 33 408 834

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.isik.ba