Status Sporazuma iz '58.

Status Sporazuma iz '58

Ovaj dokument sadrži informacije koje su se našle na raspolaganju UN ECE Komitetu za transport i sekretarijatu radne grupe WP.29, a o statusu Sporazuma iz '58, sa priloženim UN ECE Pravilnicima i njihovim izmjenama i dopuna.

Link za preuzimanje u pdf formatu: