151. ZASJEDANJE RADNE GRUPE WP.29

Na 151. sjednici Svjetskog foruma za harmonizaciju propisa u oblasti vozila (WP.29) održanoj u Ženevi 22-25 juna 2010. ispred Bosne i Hercegovine učestvovali su i naši predstavnici: dr Drago Talijan, direktor EiB Internationale a.d. i stručni saradnici: mr Borislav Bajić i Boško Borojević:

 

Dokumentacija sa WP.29:

• WP29 - 151 Sjednica