Fotografije - obuka za tehnicke servise u Teslicu

Fotografije sa seminara za obuku kadrova tehničkih servisa, koji je organizovalo Administrativno tijelo za poslove homologacije. Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila – seminar, je održan u Tesliću, Banja Vrućica, Hotel „Kardial“ u Tesliću, od 13. do 17. septembra 2010. godine: