CJENOVNIK USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE

Ovim cjenovnikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine ili ovlašćenoj organizaciji za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

Cjenovnik usluga u postupku homologacije


STATISTIKA SAJTA

Članova : 593
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4502947

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner
Baner