WP.29 - RADNE KONFERENCIJE - UVOD

Svjetski forum za harmonizaciju propisa vozila (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP 29)

Tokom više od 50 godina, sa učesnicima iz cijelog svijeta, a posebno zamljama koje su glavni proizvođači motornih vozila, Svjetski forum za harmonizaciju propisa vozila (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP 29), nudi jedinstven okvir za globalno harmonizovane propise o vozilima. Koristi od takvih usklađenih propisa su opipljivi u domenu bezbjednosti saobraćaja na putevima, zaštiti životne sredine kao i trgovini.

WP.29 je radni forum sa stalnim zasjedanjem u institucionalnom okviru Ujedinjenih nacija sa posebnim mandatom i pravilima. WP.29 radi kao globalni forum koji omogućava otvorene diskusije o propisima za motorna vozila. Svaka zemlja članica Ujedinjenih nacija i bilo koja regionalna organizacija za ekonomsku integraciju, koje čine pripadnici zemalja Ujedinjenih nacija, može da u potpunosti učestvuju u radu Svjetskog foruma, a i može postati strana ugovornica sporazuma o vozilima kojima upravlja Svjetski forum. Vladine i nevladine organizacije (NGO) mogu takođe učestvovati u savjetodavnom svojstvu na sjedinicama WP.29 ili na sastancima radnih grupa.

Svjetski Forum se sastaje zvanično tri puta godišnje i povjerava neformalnim grupama specifične probleme koji se moraju hitno rješavati ili koji zahtjevaju posebnu stručnost. Više od 120 predstavnika učestvuje na sjednicama Svjetskog foruma.

Rad Svetskog foruma je transparentan: svi programi, radni dokumenti i izvještaji su dostupni na internet sajtu Svjetskog foruma.

Bosna i Hercegovina, kao punopravna članica Ujedinjenih Nacija, te strana potpisnica Sporazuma iz 1958. godine, aktivno učestvuje na sjednicama WP.29.

151. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

152. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

153. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

154. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

155. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

156. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

157. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

158. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

159. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

160. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

161. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

162. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

163. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

164. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

165. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

166. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

167. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

168. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29

169. SJEDNICA RADNE GRUPE WP.29


STATISTIKA SAJTA

Članova : 593
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4502961

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner
Baner