Obuka kadrova za ovlašćene zastupnike proizvođača

Na ponuđenim linkovima nalaze se materijali za obuku kadrova za ovlašćene zastupnike proizvođača.

Tema 0 - Koncept homologacije vozila u BiH

Tema 1 - Homologacija vozila u zemljama okruženja i EU

Tema 2 - Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

Tema 3 - Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova i uređaja vozola

Tema 4 - Sporazum o Homologaciji iz '58.

Tema 5 - Cjenovnik usluga homologacije

Tema 6 - Klasifikacija vozila prema ECE

Tema 7 - Drumska vozila VIN i WMI oznaka

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4533075

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner
Baner