OBUKA KADROVA

Obuka kadrova za ovlašćene zastupnike proizvođača

Na ponuđenim linkovima nalaze se materijali za obuku kadrova za ovlašćene zastupnike proizvođača.

Tema 0 - Koncept homologacije vozila u BiH

Tema 1 - Homologacija vozila u zemljama okruženja i EU

Tema 2 - Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

Tema 3 - Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova i uređaja vozola

Tema 4 - Sporazum o Homologaciji iz '58.

Tema 5 - Cjenovnik usluga homologacije

Tema 6 - Klasifikacija vozila prema ECE

Tema 7 - Drumska vozila VIN i WMI oznaka

Obuka kadrova za tehničke servise

Na ispod ponuđenim linkovima pronaći ćete materijale za obuku kadrova za tehničke servise.

0 - UVODNO IZLAGANJE

 

1 - POZNAVANJE PROPISA KOJI SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU

 

2 - POZNAVANJE VOZILA

 

3 - POSTUPAK PROVOĐENJA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA

 

4 - POZNAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA