Fotografije - obuka za ovlascene zastupnike proizvođača na Kozari

Fotografije sa seminara za obuku kadrova ovlašćenih zastupnika proizvođača u BiH, koje je organizovalo Administrativno tijelo za poslove homlogacije. Seminar za kadrove ovlašćenih zastupnika proizvođača u BiH se održao u Hotelu „Monument“ na Kozari, 20. i 21. septembra 2010. godine: