DOBRODOŠLI NA SAJT ZA HOMOLOGACIJU!

Na ovim stranicama možete pronaći propise i kao i ostale korisne informacije za provođenje homologacije tipa vozila, homologacije pojedinačnog vozila i identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja.

Među propisima se nalaze Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Sporazum iz ’58, Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila, Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ograničenju uvoza, Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena,  i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, Odluka o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije, Odluku o dopunama odluke o posebnim vrstama uvoza, Uputstvo o provođenju postupka homologacije  tipa vozila, Uputstvo o provođenju postupka homologacije  pojedinačnog vozila,  Procedura za identifikaciju vozila i ocjenu tehničkog stanja, Naredbe o homologaciji, Cjenovnik usluga u postupku homologacije, Podsjetnik-informator za tehničke servise, spiskove aktuelnih ECE pravilnika i EU direktiva, obrasce koji se koriste u postupku homologacije, orijentacioni spisak vozila koja ispunjavaju homologacijske uslove, spisak ovlašćenih tehničkih servisa, spisak ovlašćenih uvoznika, program edukacije, testovi za provjeru znanja, korisne informacije, najave događaja, izvještaji o aktivnostima, korisni linkovi, kontakt adrese, galerija slika sa dosadašnjih događanja, često postavljana pitanja sa odgovorima (FAQ), itd.

Nadamo se da će svi koji budu imali potrebu pronaći potrebne informacije i proces homologacije proći brzo i elegantno, što je naš i osnovni zadatak.

Molimo vas da sve prijedloge, zamjerke i molbe vezane za ovu web stranicu dostavite na našu adresu a mi ćemo se potruditi da Vam u najkraćem mogućem roku izađemo u susret.