SPORAZUM IZ '58.

Sporazum iz 1958. godine

U današnjem vremenu, porastom sveopšte svijesti građana, sve je veća potreba da se podigne nivo bezbjednosti putnika, da se zaštiti okolina, kao i materijalna imovina, u saobraćaju motornim vozilima. Kako bi se negativni faktori u saobraćaju potpuno spriječili ili smanjili tj. da bi se omogućilo povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, umanjilo onečišćenje okoline preduzeti su konkretni koraci na donošenju pratećeg zakonodavstva.

Ujedinjene Nacije preko Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu u Ženevi preko Komiteta za unutrašnji transport, su donijele čitav niz pravilnika, takozvanih ECE pravilnika, koji se odnose na aktivnu i pasivnu bezbjednost vozila, zaštitu okoline od uticaja motornih vozila i opšte uslove bezbjednosti vozila. Pri Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija za Evropu, pod odjeljenjem za unutrašnji transport formirana je Radna grupa za konstrukciju vozila (WP 29 - Working Party on the Construction of Vehicles) koja donosi na snagu pomenute ECE pravilnike.

Ovaj Komitet za unutrašnji transport Ekonomske komisije UN za Europu osnovan je 1947. Godine. Nakon osnivanja, tačnije 20. marta 1958. Godine, Komitet donosi u Ženevi međunarodni sporazum čiji puni naziv je „Sporazum o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija na osnovu ovih propisa“. Sporazum se kratko naziva „Sporazum iz ’58“.

Po principu uzajamnog priznavanja homologacije, a na osnovu donesenih tehničkih pravilnika (ECE pravilnika) od strane svih strana potpisnica, Sporazum reguliše njegovu primjenu u svim državama, stranama potpisnicama. To znači da prema Sporazumu, homologacijska odobrenja urađena u jednoj državi - strani potpisnici, priznaju se u svim stranama potpisnicama Sporazuma iz 1958.

U ovom trenutku je 54 država – strana potpisnica Sporazuma iz 1958. godine i to: Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Švedska, Belgija, Mađarska, Češka Republika, Španija, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija, Luksemburg, Švicarska, Norveška, Finska, Danska, Rumunija, Poljska, Portugal, Ruska Federacija, Grčka, Irska, Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Bjelorusija, Estonija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Bugarska, Kazahstan, Litvanija, Turska, Azerbejdžan, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Evropska Unija, Japan, Australija, Ukrajina, Južna Afrika, Novi Zeland, Kipar, Malta, Republika Koreja, Malezija, Tajland, Albanija, Crna Gora, San Marino, Tunis, Gruzija i Egipat.

Oznaka po kojoj je prepoznatljiva strana potpisnica Sporazuma je ECE znak (veliko slovo E i broj koji se nalazi uz slovnu oznaku). Tu slovnu oznaku svaka država - strana potpisnica dobije i postavlja je na sve homologacijske dokumente kao i na pločice odnosno natpise za označavanje provedene homologacije, što se stavljaju na vozila, odnosno homologovane dijelove uređaja i opreme vozila. Bosni i Hercegovini je dodijeljena ECE oznaka E31.

 Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:


STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566359

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner Baner Baner