CJENOVNIK

Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije

Instrukcije o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije vozila sastoji se od uputstva i primjera uplate naknade za podnositelja zahtijeva Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u postupku homologacije pojedinačnog vozila. 

Na linkovima dolje navedenim nalazi se informacija o novim uplatnim računima. Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

 Novi uplatni računi za administrativne takse i naknade koje se uplaćuju na jedinstveni račun trezora BiH u postupku homologacije

 Izmjenjena i dopunjena Instrukcija o načinu izvršenja i praćenja ostvarenja prihoda od homologacije

CJENOVNIK USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE

Ovim cjenovnikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine ili ovlašćenoj organizaciji za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

Cjenovnik usluga u postupku homologacije


STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566364

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner