PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI

Predmet Pravilnika o homologaciji je da određuje uslove za homologaciju i uslove za izbor organizacija za administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. Djelokrug primjene Pravilnika su vozila obuhvaćena međunarodnom kategorizacijom vozila (prilog 1. Pravilnika Službeni glasnik BiH broj 041/08), kao i na dijelove uređaja i opremu za vozila po ECE pravilnicima. Pravilnik o homologaciji donosi Ministar Ministarstva za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu:

Pravilnik o homologaciji vozila (Sl. gl. BiH 041/08)

 Pravilnik o homologaciji vozila (Sl. gl. BiH 083/20)

 Pravilnik o homologaciji vozila (Sl. gl. BiH 08/22)

 

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566344

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner