CJENOVNIK USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE

Ovim cjenovnikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine ili ovlašćenoj organizaciji za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije.

Link za preuzimanje dokumenta u pdf formatu je:

2022. NOVI Cjenovnik usluga u postupku homologacije "Službeni glasnik BiH", br. 50/22

Cjenovnik usluga u postupku homologacije


STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566365

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner