Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila

Homologacija tipa vozila je postupak kojim se ispituju dijelovi i oprema vozila da li su usklađeni sa pravilima definisanim u ECE pravilnicima ili EC/EEC direktivama.
Homologacija tipa vozila sprovodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravna ili fizička lica, registrovana za prodaju vozila, s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH. Homologacija tipa vozila sprovodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH, ako je serija predmetnog tipa veća od 10.
U uputstvo o homologaciji tipa, koji se nalazi u Odluci o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, se nalazi više detalja o samom procesu homologacije tipa vozila.

Link za preuzimanje u pdf formatu:

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566354

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner Baner Baner