RE3 Konsolidovana rezolucija

Konsolidovana Rezolucija o konstrukciji vozila R.E.3. 

Svjetski forum za harmonizaciju propisa vozila, želeći da uspostavi najveću moguću jednoobraznost u UNECE Pravilnicima, pravilima i preporukama koje se odnose na konstrukciju vozila, i želeći da se poboljša bezbjednost na putevima i zaštiti životna sredine, kao i da olakša međunarodnom drumskom saobraćaju te trgovini vozila i njihovoj opremi i dijelovima, preporučuje vladama, u cilju eliminisanja ovih odstupanja što je više moguće, da usklade svoje domaće zakonodavstvo njihovom primjenom u najvećoj mogućoj meri sa preporukama Konsolidovane Rezolucije i odredbi Sporazuma iz 1958, Sporazuma iz 1998 i Bečke Konvencije.

Tekst Konsolidovane Rezolucije predstavlja ažurirane preporuke o konstrukciji vozila i pruža informacije o zvaničnim tekstovima pod okriljem Sporazuma iz 1958, koji su primenjivi na konstrukciju vozila, s ciljem poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju i zaštiti životne sredine.

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566361

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner